Privacy & Disclaimer

Op de website van Vakantiepark De Bremakker wordt de grootste aandacht en zorg besteed aan de juistheid van de aangeboden informatie. De Bremakker hecht veel waarde aan actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie. De Bremakker kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en/of op een later tijdstip aangebrachte wijzigingen, noch door schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door De Bremakker of door u aan De Bremakker middels onze website of anderszins langs elektronische weg. Kennelijke typefouten binden De Bremakker niet. Prijswijzigingen voorbehouden. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. De Bremakker garandeert niet dat aan haar toegezonden mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De Bremakker behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden noodzakelijke wijzigingen in arrangementen aan te brengen. Op al onze overeenkomsten zijn de standaardvoorwaarden van de RECRON van toepassing.

De Bremakker B.V. Tempelierweg 40, 1791 NS Den Burg. KvK Noordwest-Holland 66382041.

 

PRIVACYVERKLARING AVG


Welke gegevens verwerkt De Bremakker?
Wij verwerken diverse (persoons)gegevens zoals reserveringsgegevens (die nodig zijn voor het maken van een reservering bij Vakantiepark De Bremakker), contact-  en betaalgegevens alsmede gegevens inzake de aanvraag van een brochure of voor het toesturen van nieuwsbrieven. Door het aanvragen van onze brochure en digitale nieuwsbrieven of door het maken van een reservering, worden uw gegevens automatisch opgenomen in ons bestand. Wij gebruiken deze om u de benodigde informatie over uw verblijf toe te zenden en om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten. Na uw verblijf wordt u vrijblijvend een beoordelingsverzoek per mail toegestuurd.

De adresgegevens en het e-mailadres van jaarplaatseigenaren worden tevens gebruikt om derden te informeren m.b.t. reparaties/installaties e.d. van of aan het chalet of ander eigendom op het kavel. Deze opdrachten zijn conform het jaarplaatscontract met De Bremakker BV.

Tenzij toegestaan door u, verplicht door de rechter of door wet- en regelgeving, verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden.

Wij zijn wettelijk verplicht om een nachtregister bij te houden. Hierin worden de adresgegevens opgeslagen van iedere gast op ons park. De gegevens worden niet aan derden (tenzij van rechtswege gevorderd)verstrekt en niet langer bewaard dan noodzakelijk. De nachtregistergegevens worden vernietigd en niet gearchiveerd.

Ten slotte leggen wij informatie vast met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens nodig zijn.

Indien u geen prijs meer stelt op onze mailings kunt u zich eenvoudig afmelden door te klikken op ‘afmelden’ onder aan elke nieuwsbrief.

Veiligheid
Uw persoonlijke gegevens worden via Internet naar ons informatiesysteem verzonden. De Bremakker gebruikt geregistreerde beveiligingstechnieken ter bescherming van deze gegevens en om verlies, verminking of diefstal ervan te voorkomen.  Wij aanvaarden hiervoor echter geen enkele aansprakelijkheid.

Wijzigingen
De gebruiksvoorwaarden en Privacy Verklaring kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Wij verzoeken u dan ook deze pagina regelmatig te bezoeken.

Vragen
Mocht u vragen hebben, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Uw vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld.