Historie

DE BREMAKKER LIGT AAN DE TEMPELIERWEG. DEZE DOODLOPENDE WEG HEETTE TOT 1972 “OUDE GRENSWEG”, MAAR IS DAARNA HERNOEMT NAAR DE KLOOSTERORDE VAN DE TEMPELIEREN, DIE HIER LAND IN HUN BEZIT HADDEN...

De eerste toeristische activiteiten stammen uit de jaren 1955/1956. De Bremakker begint als een kinderkamp. Na de oorlog vieren de welgestelde Nederlanders hun vakanties zonder kinderen in het buitenland. De kinderen worden ondergebracht in zomerkampen waar Kinderkamp de Bremakker er een van is. Deze periode duurt tot 1967. Hierna wordt ongeveer drie jaar geprobeerd een camping te runnen op een vrij alternatieve wijze. De camping heet dan “Natuur Historisch Centrum De Bremakker”. Er is plaats voor groepen archeologen, biologen, antroposofen enz. Er worden excursies, lezingen en filmavonden georganiseerd.

In 1970 gaat Camping de Bremakker zich richten op de “moderne” toerist. De Camping bestaat dan uit drie hectare kale grond inclusief verouderde voorzieningen waaronder een dagverblijf dat is omgebouwd tot kantine, en een woonhuis/receptie. Er is geen elektra en riool en iedere millimeter van de camping wordt benut voor toeristische plaatsen.

Langzaam begint de Camping zich te ontwikkelen. De oude slaapzaal van het oorspronkelijke kinderkamp doet tot 1985 dienst als winkel waarna deze plaats maakt voor recreatie ruimte “ut Duckie”.

In 1992 krijgen alle toeristische plaatsen een grotere afmeting waardoor de camping opnieuw ingericht wordt. Hetzelfde jaar wordt er 1 hectare grond gekocht zonder uitbreiding van slaapplaatsen. Dit prachtige natuurgebiedje wordt samen met de provincie Noord-Holland opnieuw ingericht waardoor het “Heitje” ontstaat. De helft van het terrein wordt ingericht met 36 kampeerplaatsen die door de herstructurering op het Bosveld vervallen, de andere helft wordt rustgebied waar Drentse schapen grazen.

In 1995 wordt 1 hectare grond richting de polders aangekocht. Dit terrein wordt ingericht als parkeerterrein en sportveld. In het voor- en naseizoen kamperen scholen op dit terrein. Ook nu wordt het aantal slaapplaatsen niet uitgebreid.

Het toiletgebouw uit 1965 op het Bosveld is verouderd en maakt in 1998 plaats voor 16 privé sanitair units. Bestemd voor 32 toeristische plaatsen.

Het oude woonhuis met daaraan vast de receptie wordt in 2001 vervangen door 2 beheerderswoningen en een receptie.

In 2002 wordt er 2 hectare landbouwgrond aangekocht en wordt er gebruik gemaakt van de in het bestemmingsplan bestaande uitbreiding van 25%, wat 100 extra bedden oplevert. Ons zelfgeschreven bedrijfsnatuurplan wordt in gebruik genomen en zo ontstaat het “Akkerveld” met 28 chalets. De inrichting wat betreft beplanting is geheel gericht op de Texelse natuur.

In 2006 worden de 36 kampeerplaatsen op het Heitje omgezet naar 20 chaletplaatsen. Door de lage bezettingsgraad is het niet rendabel meer om een nieuw toiletgebouw aan te schaffen voor slechts 36 toeristische plaatsen. Het nieuwe Heitje behoudt natuurlijk wel zijn natuurwaarde en wordt ingericht volgens hetzelfde bedrijfsnatuurplan als op het Akkerveld.

De kantine wordt in 2007 vervangen door een modern maar nog steeds knusse horeca. In 2005 is het recreatiegebouw al vervangen voor nieuwbouw en beide gebouwen worden in 2007 aan elkaar gekoppeld.

De oorspronkelijke bestrating bestaat uit aangestampt grind en na jarenlange reparaties en stofoverlast worden in 2008 alle paden rond de receptie en het parkeerterrein vervangen door nieuwe bestrating.

In 2009 wordt de Milieustraat aangepakt. Er worden ondergrondse containers geplaatst. Alle oude gebouwen en infrastructuur zijn nu vervangen en kunnen weer jaren mee! 

2010 40 jaar Camping de Bremakker, wat zal de toekomst brengen.

In het najaar van 2014 kunnen we eindelijk beginnen met de uitbreiding van het nieuwe Akkerveld. Aansluitend op het oude Akkerveld project uit 2002, worden op de aangrenzende 1,5 hectare 24 nieuwe chalets geplaatst. Het is geen uitbreiding van bedden, want de 24 plekken zijn of gaan vervallen op het Bos- en Weideveld. Hiermee vervallen chaletplaatsen waardoor ruimere plekken gecreëerd kunnen worden en is er meer ruimte voor natuurinvulling op het oudste stukje “camping”.

2015 Camping De Bremakker wordt Vakantiepark De Bremakker.  

2016 Op het Weideveld worden de eerste chalets verschoven. Het begin van de reorganisatie op de oudere terreinen van het park. De komende jaren zal dit proces in de winters voortgezet worden en heeft uiteindelijk iedereen een Plusplaats.

 

Klik hier voor foto's Klik hier voor foto's klik hier voor foto's klik om de krant te openen